City Facts

Kolkata

WEST BENGAL

Dehradun

UTTARAKHAND

Agra

UTTAR PRADESH

Chennai

TAMIL NADU

Jaisalmer

JAIPUR

Shillong

MEGHALAYA

Imphal

MANIPUR

Mumbai

MAHARASHTRA

Bangalore

KARNATAKA

Srinagar

JAMMU AND KASHMIR

Panaji

GOA

Shimla

HIMACHAL PRADESH

NEW DELHI

DELHI

Hyderabad

ANDHRA PRADESH